Ältaberg 

Ältaberg 

Ältaberg  Denna fastighet utvecklades med fokus på flexibilitet för hyresgästerna. Uppdelning av industridelen med olika portar, separata undercentraler, VVS fördelat på mindre lokaler/ eller stora hyresgäster som det slutliga valet föll...