Ältaberg 
projekt

Denna fastighet utvecklades med fokus på flexibilitet för hyresgästerna.

Uppdelning av industridelen med olika portar, separata undercentraler, VVS fördelat på mindre lokaler/ eller stora hyresgäster som det slutliga valet föll på.